Hibe Destekleri Bilgi Bankası

Hibe destekleri hakkında merak ettiğiniz tüm sorulara cevap bulabileceğiniz ücretsiz bilgi bankası

İşletme Geliştirme Destek Programı Detayları

İşletme Geliştirme Destek Programı'nın Amacı:

KOBİ'lerin rekabet güçlerinin, kurumsallaşma-markalaşma düzeylerinin ve ekonomideki paylarının arttırılması, kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanması

Kimler Başvurabilir:

Programın Süresi:

Program 24 aylık dönemler halinde sürdürülmektedir. 

İşletme Geliştirme Destek Programı'na kimler başvuramaz!

İşletme Geliştirme Destek Programı'na kimler başvuramaz!

 • Götürü Usül Şahıs Şirketleri (Faturaya tabi olmayanlar),
 • Adi Ortaklıklar,
 • %25'den fazla yabancı ortağı olan işletmeler,
 • Büyük İşletmeler

Destek türleri ve miktarları

Destek türleri ve miktarları

Bu program kapsamındaki destekler özel koşullara tabi olabilir. İşletmenize uygun olmayabilir. Kesin bilgi almak için uzmanımızla görüşmenizi öneriyoruz.

 • Yurt içi fuar desteği: KOSGEB tarafından destek kapsamına alınan fuarlara katılım sağlayan işletmeler alır. Fuar organizatörü kuruluşun fatura bedelinin %60'ı hesaplanır. En fazla 100.000₺ hibe edilir.
 • Yurt dışı iş gezisi desteği: KOSGEB, TOBB, TESK, TİM, DEİK gibi kurumların organize ettiği gezilere katılan işletmeler alır. 90.000₺ hibe edilir.
 • Sanayide Nitelikli eleman istihdam desteği: İşletmenin faaliyet alanına uygun bölümlerden yüksek okul ve üstü seviyede mezunları istihdam eden işletmeler alır. Ödenmiş maaş dekontlarına karşılık 150.000₺' ye kadar hibe edilir.
 • Tasarım desteği: Kapsam dahilindeki kuruluşlardan ürün tasarımına yönelik hizmet alan işletmelere verilir. Fatura bedelinin %60'ı hesaplanır. En fazla 75.000₺ hibe edilir.
 • Sınaî mülkiyet hakları desteği: TÜRKPATENT'e ya da muadili yurtdışı kuruluşlara Patent, Faydalı Model Belgesi, Endüstriyel Tasarım Tescili Belgesi ve Entegre Devre Topografyaları Tescil Belgesi almak için ödeme yapan işletmelere verilir. En fazla 100.000₺ hibe edilir.
 • Belgelendirme desteği: TSE ve TÜRKAK kapsamında gerekli belgeleri almak için ödeme yapan işletmelere verilir. En fazla 300.000₺ hibe edilir.
 • Test ve analiz desteği: Ürün kalitesini artırmak amacıyla kapsam dahilindeki kuruluşlara ödeme yapan işletmelere verilir. En fazla 300.000₺ hibe edilir.
 • Enerji verimli elektrik motorları değişimi desteği: Enerji verimli elektrik motorları kullanacak işletmelere verilir. En fazla 80.000₺ hibe edilir.
 • Bağımsız değerlendirme desteği: Hamle programına kapsamında proje yürütmekte olan işletmeleri kapsar. En fazla 20.000₺ hibe edilir.
 • Model fabrika desteği: Model fabrikalardan ve dijital dönüşüm merkezlerinden eğitim alan işletmelere verilir. En fazla 100.000₺ hibe edilir.
 • Teknik danışmanlık desteği: Finansman, uluslararasılaşma, teknoloji/yenilik/dijitalleşme ve büyüme alanlarındaki beceri ve kabiliyetlerinin geliştiren işletmelere verilir. En fazla 50.000₺ hibe edilir.
 • Dijital dönüşüm danışmanlık desteği: Dijital dönüşüm alanında danışmanlık alan işletmelere %100 oranında verilir. En fazla 20.000₺ hibe edilir.
 • Afet dönemi yaşam alanı desteği: 06.02.2023 tarihli depremler nedeniyle KOBİ’lerin faaliyetlerinin aksamaması ve devamlılıklarını sağlayabilmeleri için çalışanlarının barınma ihtiyaçlarına yönelik katkı sağlayacak işletmelere verilir. En fazla 300.000₺ hibe edilir.

Harekete Geçmek için..

İşletme Geliştirme Destek Programı'na ait başvuru dosyanızı hazırlama konusunda HibeDestek uzmanlarından danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.

Bu destekten yararlanıp yararlanamayacağınızı öğrenmek için ise şimdi ücretsiz üye olarak TEST bölümüne geçebilirsiniz.

Testimizi daha önce çözdüyseniz aldığınız bu bilgiler ışığında tekrar TEST'inizi güncelleyebilirsiniz.