Hibe Destekleri Bilgi Bankası

Hibe destekleri hakkında merak ettiğiniz tüm sorulara cevap bulabileceğiniz ücretsiz bilgi bankası

KOBİGEL Destek Programı Detayları

KOBİGEL - Kobi Gelişim Destek Programı'nın Amacı:

KOBİ’lerin rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi, amacıyla hazırlayacakları projelerin desteklenmesi

Dikkat: KOBİGEL Programı kapsamı koşulları çağrılara göre farklılık göstermektedir. Bu sayfada yer alan bilgiler son güncel çağrıya aittir.

KOBİGEL 2021 / 1 İmalat Sanayiinde Dijitalleşme

Çağrı 1: Yerli ve yetkin dijital teknoloji geliştiricisi KOBİ envanterini genişletmek

Çağrı 2: İmalat sanayi KOBİ’lerinin, yerli teknoloji geliştiricilerle işbirliği öncelikli olmak üzere dijitalleştirilmiş iş süreci sayısını arttırmak.

Program Süresi:

8 - 36 ay arası

KOBİGEL Destek Programı'na kimler başvuramaz!

KOBİGEL Destek Programı'na kimler başvuramaz!

  • Götürü Usül Şahıs Şirketleri (Faturaya tabi olmayanlar),
  • Adi Ortaklıklar,
  • %25'den fazla yabancı ortağı olan işletmeler,
  • 1 yılını doldurmamış işletmeler,
  • Büyük işletmeler

Destek türleri ve miktarları

Destek türleri ve miktarları:

  • Personel Giderleri: Çağrı.1'de Geri ödemesiz 300.000.- TL.’ye kadar, Çağrı.2'de Geri ödemesiz 90.000.- TL.’ye kadar,
  • Makine-Teçhizat Giderleri: Çağrı.1 ve Çağrı.2'de Geri ödemeli ve Geri ödemesiz 600.000.- TL.'ye kadar,
  • Yazılım Giderleri: Çağrı.1'de Geri ödemeli ve Geri ödemesiz 200.000.- TL.'ye, Çağrı.2'de Geri ödemeli ve Geri ödemesiz 300.000.- TL.'ye kadar
  • Hizmet Alım Giderleri: Çağrı.1 ve Çağrı.2'de Geri ödemeli ve Geri ödemesiz 200.000.- TL.’ ye kadar destek verilmektedir.

Harekete Geçmek için..

KOBİGEL - Kobi Gelişim Destek Programı Proje Başvuru Dosyanızın hazırlama konusunda HibeDestek uzmanlarından danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.

Bu destekten yararlanıp yararlanamayacağınızı öğrenmek için ise şimdi ücretsiz üye olarak TEST bölümüne geçebilirsiniz.

Testimizi daha önce çözdüyseniz aldığınız bu bilgiler ışığında tekrar TEST'inizi güncelleyebilirsiniz.