Bu Çağrıdan Şirketim Yararlanabilir mi?

KOSGEB Yurtdışı Pazar Araştırması Destek Programı'na NACE Rev. 2 sınıflamasına göre KİMLER BAŞVURABİLİR?

  •      Programdan yararlanmak için; KOSGEB veri tabanında kayıtlı, aktif durumda olan ve Türk Ticaret Kanunu’nda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsündeki işletmelerin proje başvurusu yapmaları esastır.
  •      Programdan yararlanmak isteyen işletmelerin, başvuru tarihi itibariyle son mali yılda bilanço esasına göre defter tutmuş olması ve son mali yıl verilerinin onaylı olması gerekir.
  •      İşletme, KOSGEB Veri Tabanına Kayıt Sürecine İlişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde, www.kosgeb.gov.tr internet adresinden KOSGEB Veri Tabanı'na kaydını yapar.  
  •      İşletmenin program kapsamındaki desteklerden faydalanabilmesi için güncel KOBİ Bilgi Beyannamesi'nin olması gerekir.