YurtDışı Pazar Destek Programı

Bu aşamada TEST* adımında bize iletmiş olduğunuz ve başarı ile sonuçlanan e-posta adresinizi giriniz.

15.11.2019 tarihli ve 11014 sayılı Başkanlık Makamı Oluru ile revize edilen destek programı ile bir önceki mail yılda Kurumlar/Gelirler Vergi Beyannamesi'nizdeki Net Satış Hasılatınız kadar azami proje bütçe oluşturabilme zorunluluğu getirildi. Lütfen Net Satış Hasılatı'nızı giriniz.


*Bu adıma başlayabilmek için öncelikle Yurtdışı Pazar TEST'ini başarı ile tamamlamanız gerekmektedir.