Hibe Destekleri Bilgi Bankası

Hibe destekleri hakkında merak ettiğiniz tüm sorulara cevap bulabileceğiniz ücretsiz bilgi bankası

Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı Detayları

Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı'nın Amacı:

Araştırma-geliştirme (Ar-Ge) ve İnovasyon projeleri aracılığıyla bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta büyüklükte işletmelerin (KOBİ) yeni bir ürün, yeni bir süreç ve/veya yeni bir hizmet üretmelerinin veya iyileştirmelerinin,

Ürün geliştirme (Ür-Ge) faaliyetleri ile değişen pazar taleplerine ve teknolojik gelişmelere uyum sağlamaları amacıyla, KOBİ’ler tarafından orijinal, iyileştirilmiş veya değiştirilmiş yeni ürünlerin üretilmesinin

sağlanmasıdır.

Kimler başvurabilir:

Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programından araştırma geliştirme ve İnovasyon konularında projesi olan,

 • KOSGEB'in desteklediği NACE koduna sahip olan, 
 • KOSGEB veri tabanına kayıtlı ve
 • Kobi Beyannamesi güncel işletmeler ile
 • ürün geliştirme konusunda projesi olan işletmeler yararlanabilir.

Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı’na KOSGEB’in belirlediği Ar-Ge ve İnovasyon tanımlarına uyan fikirlere sahip tüm işletmeler katılabilir.

Ür-Ge Destek Programına katılım için aşağıdaki şartlardan en az bir tanesi sağlanmalıdır;

 • KOSGEB ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen Ar-Ge veya yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan veya
 • Patent belgesi ile koruma altına alınan veya
 • Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan veya
 • Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim belgesi alınan veya
 • Yurt içi Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde (TGB) yer alan işletmelerin, bölgede sonuçlandırdıkları veya TEKMER'lerde yer alan işletmelerin başarılı tamamladıkları ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan ürün veya
 • Kamu/üniversite araştırma enstitülerinde/merkezlerinde ar-ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan veya 
 • 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunu kapsamında destek ve teşviklerden yararlanan Ar-Ge Merkezlerinde ar-ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan veya
 • Orta-yüksek veya yüksek teknoloji alanlarında yer alan veya
 • Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayınlanan ve son mali yıl verilerine göre ithalat tutarı ihracat tutarından fazla olan ürünler için başvuru yapılması esastır.

Programın süresi:

Programa en az 8 aylık en fazla 24 aylık projeler ile başvuru yapılabilir.

Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı'na kimler başvuramaz!

Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı'na kimler başvuramaz:

 • Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon tanımlarına uymayan ürünler için başvuru yapan işletmeler,
 • KOBİ vasfında olmayan Büyük İşletmeler, 
 • KOSGEB veri tabanına kayıtlı olmayan ve Kobi Beyannamesi güncel olmayan işletmeler bu programa başvuramaz. 

Destek türü ve miktarları

Ar-Ge Ür-GE ve İnovasyon projeleri kapsamında gerçekleştirilecek ürünün/hizmetin prototipinin ortaya çıkarılması için aşağıdaki destekler verilir;

 • Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği: 200.000 TL, %75 destek oranı ile geri ödemesiz. / 300.000 TL, %75 destek oranı ile geri ödemeli.
 • Nitelikli Personel Giderleri Desteği: 300.000 TL, %100 destek oranı ile geri ödemesiz,
 • Sınai Mülkiyet Hakları Giderleri Desteği: 100.000 TL, %75 destek oranı ile geri ödemesiz,
 • Test, Analiz ve Belgelendirme Giderleri Desteği: 100.000 TL, %75 destek oranı ile geri ödemesiz,
 • Proje Danışmanlık Desteği: 25.000 TL, %75 destek oranı ile geri ödemesiz,
 • Eğitim Desteği: 25.000 TL, %75 destek oranı ile geri ödemesiz,
 • Proje Tanıtım Desteği: 15.000 TL, %75 destek oranı ile geri ödemesiz,
 • Proje Danışmanlık Desteği: 25.000 TL, %75 destek oranı ile geri ödemesiz,
 • Yurtiçi ve Yurtdışı Kongre/Konferans/Fuar Ziyareti/Teknolojik İş birliği Ziyareti Desteği: 25.000 TL, %75 destek oranı ile geri ödemesiz,

Harekete Geçmek için..

Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı Proje Başvuru Dosyanızın hazırlama konusunda HibeDestek uzmanlarından danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.

Bu destekten yararlanıp yararlanamayacağınızı öğrenmek için ise şimdi ücretsiz üye olarak TEST bölümüne geçebilirsiniz.

Testimizi daha önce çözdüyseniz aldığınız bu bilgiler ışığında tekrar TEST'inizi güncelleyebilirsiniz.