Hibe Destekleri Bilgi Bankası

Hibe destekleri hakkında merak ettiğiniz tüm sorulara cevap bulabileceğiniz ücretsiz bilgi bankası

KOSGEB Destek Program Detayları

KOSGEB Destek Programların Amacı:

KOBİ'lere uygun koşullarda finansal destek temin edilerek finansman sorunlarının çözümü, üretim, kalite ve standartlarını artırmaları, istihdam yaratmaları, uluslararası düzeyde rekabet etmelerinin sağlanması.

Kimler başvurabilir:

Destek programından yararlanılabilmesi için işletmenin Türk Ticaret Kanunu'nda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde olması ve sistemde kayıtlı, işletme beyanının güncel ve aktif durumda olması gerekir. Sisteme kayıt, KOSGEB Veri Tabanına Kayıt Sürecine İlişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir. Bilişim ve teknoloji, inşaat, imalat, ulaştırma ve depolama, kuru temizleme, toptan ve perakende ticaret başta olmak üzere çeşitli işleri destekler.

KOSGEB Destek Programları'na kimler başvuramaz!

KOSGEB Destek Programları'na kimler başvuramaz!

 • 18 yaşını tamamlamamış kişiler,
 • Adi Ortaklıklar,
 • Çalışan sayısı 250 kişinin üzerinde
 • Net satış veya Mali Bilançosu 500 milyon TL'nin üzerinde olan işletmeler ile
 • Hayvancılık yapmak isteyenlere büyükbaş veya küçükbaş hayvan alımı için, rent a car açmak isteyenler için araç alım kredisi, otobüs firması kurmak isteyenler için otobüs kredisi, aracılık hizmetleri yapan işyerleri, emlakçılık, muhasebecilik, alkollü içecek hizmetleri sunan sektörler KOSGEB'e başvuramaz.

Destek Türleri ve Miktarları

Girişimci Destek Programı

Ülkemizin stratejik öncelikleri doğrultusunda belirlenen sektörler öncelikli olmak üzere yeni kurulan işletmeleri destekleyerek sürdürülebilirliklerini sağlamaktır.

Bu program kapsamında;

İş Kurma Desteği

İş Kurma Desteğine KOSGEB tarafından desteklenen sektörlerde faaliyet gösteren tüm işletmeler,

%100 (Geri Ödemesiz), 36 ay süreli, 350bin TL'ye kadar Kuruluş ve Personel Desteği

İş Geliştirme Desteği

İş Geliştirme Desteğine NACE Rev. 2’ye göre

 • C-İmalat
 • 61-Telekomünikasyon
 • 62-Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler
 • 63-Bilgi hizmet faaliyetleri
 • 72-Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri

sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler başvurabilir.

%80 (Geri Ödemeli), 36 ay süreli, 1650bin TL'ye kadar Personel, Makine-Teçhizat ve Kalıp, Yazılım ve Hizmet Desteği

KOBİ Dijital Dönüşüm Destek Programı

Ülkenin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin iş süreçlerinin geliştirilmesi ve verimli hale getirilmesi, rekabet güçlerinin yükseltilmesi ve ekonomideki paylarının arttırılması amacıyla dijital dönüşüm süreçlerinin desteklenmesidir.

Bu program kapsamında;

TÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE) tarafından belgelendirilen dijital dönüşüm danışmanlarından dijital dönüşüm danışmanlığı hizmeti almış, onaylı Dijital Dönüşüm Değerlendirme Analizi ve Yol Haritası Raporu* bulunan ve Son 3 (üç) mali yıl “Faaliyet Karı” veya son mali yıl “Öz Kaynaklar Toplamı” negatif olmayan işletmeler başvuru yapabilir. Politika Faizinin %20'si Azami 36 ay vadeli, Makine, teçhizat, yazılım ve donanım Giderleri, İşletme başına 1milyon ila 20 milyon TL. kredi.

Yeşil Sanayi Destek Programı

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeşil dönüşümünü verimli bir şekilde gerçekleştirmelerine katkı sağlamaktır.

Güncel Çağrılara göre %60 ila %70 oranında geri ödemeli 4milyon ila 14 milyon TL limitli Makine-Teçhizat ila Personel, Makine-Teçhizat, Yazılım ve Hizmet Alım giderleri desteklenir.

KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım (TEKNOYATIRIM) Destek Programı

Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge)/Ürün Geliştirme (Ür-Ge)/yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünler ile orta-yüksek/yüksek teknoloji alanında yer alan ve cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini sağlamaktır.

Destek Programı kapsamında verilecek desteklerin üst limiti;

 • Düşük/orta-düşük teknoloji alanında yer alan ürünler için geri ödemeli 1.400.000 TL ve geri ödemesiz 600.000 TL olmak üzere toplam 2.000.000 TL,
 • Orta-yüksek/yüksek teknoloji alanında yer alan ürünler için geri ödemeli 7.000.000 TL ve geri ödemesiz 3.000.000 TL olmak üzere toplam 10.000.000 TL’dir.

Stratejik Ürün Destek Programı

Amacı: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yürütülen Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında Türkiye’de orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyeli sektörlerdeki katma değeri yüksek ürünlerin ve bu sektörlerin gelişimi için kritik önemi haiz ürünlerin üretimini artırmaya yönelik yapacağınız yatırım projelerinin desteklenmesidir.

Kapsamı: Program kapsamında yatırım projeleriniz, geri ödemesiz 1.800.000 (birmilyonsekizyüzbin) TL ve geri ödemeli 4.200.000 (dörtmilyonikiyüzbin) TL olmak üzere toplam 6.000.000 (altımilyon) TL’ye kadar desteklenecektir.

TEKMER Destek Programı

Bu destek programının amacı, girişimcilik ekosisteminde yer alan aktörler arası işbirliği ile ulusal plan ve programlar doğrultusunda Ar-Ge, inovasyon ve teknolojik girişimcilik alanındaki işletmelerin kurulmasını ve sürdürülebilir olmalarını sağlamak için ön inkübasyon, inkübasyon ve inkübasyon sonrası hizmetleri sunacak yapıların kurulması ve işletilmesini sağlamaktır.

KOBİ Enerji Verimliliği Destek Programı

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin enerji verimliliği konusunda mevcut durumlarının tespit edilerek sorun ve ihtiyaçlarının belirlenmesi, bu konuda gerekli stratejilerin oluşturulması, bu stratejiler doğrultusunda kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanmasıdır.

İş Birliği Destek Programı

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin birbirleriyle veya büyük işletmelerle ortak çalışma kültürünün geliştirilmesine ve karşılıklı fayda ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki iş birlikleri tesis etmelerine katkı sağlanmasıdır.

Deprem Sonrası İşletmelerin Canlanması Destek Programı
Depremden etkilenen illerde ekonomik canlanmanın sağlanmasına ve işletmelerin faaliyetlerini devam ettirmelerine katkı sağlamaktır.

Harekete Geçmek için..

KOSGEB Destekleri'ne ait başvuru dosyanızın hazırlama konusunda HibeDestek uzmanlarından danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.

Bu destekten yararlanıp yararlanamayacağınızı öğrenmek için ise şimdi ücretsiz üye olarak TEST bölümüne geçebilirsiniz.

Testimizi daha önce çözdüyseniz aldığınız bu bilgiler ışığında tekrar TEST'inizi güncelleyebilirsiniz.