Hibe Destekleri Bilgi Bankası

Hibe destekleri hakkında merak ettiğiniz tüm sorulara cevap bulabileceğiniz ücretsiz bilgi bankası

Stratejik Ürün Destek Programı Detayları

Stratejik Ürün Destek Programı'nın Amacı:

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yürütülen Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında Türkiye’de orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyeli sektörlerdeki katma değeri yüksek ürünlerin ve bu sektörlerin gelişimi için kritik önemi haiz ürünlerin üretimini artırmaya yönelik yapacağınız yatırım projelerinin desteklenmesidir.

Kimler başvurabilir:

Türkiye’de yerleşik sermaye şirketi statüsündeki işletmelerden, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı çağrı planında yer alan ürünleri üretmek üzere Bakanlığa ön başvuruda bulunup kesin başvuru yapmaya davet edilerek portal üzerinden KOSGEB’e yönlendirilen ve KOSGEB'in desteklediği NACE koduna sahip, KBS’de kayıtlı, aktif durumda ve KOBİ bilgi beyannamesi güncel olan İşletmeler başvuru yapabilir.

Programın süresi:

Yatırım proje süresi en az 8 (sekiz) ay en fazla 36 (otuz altı) ay olacak şekilde 4 (dört) ayın tam katlarından oluşur.

Stratejik Ürün Destek Programı'na kimler başvuramaz!

Stratejik Ürün Destek Programı'na kimler başvuramaz:

Türkiye’de yerleşik sermaye şirketi statüsündeki işletmelerden, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı çağrı planında yer alan ürünleri üretmek üzere Bakanlığa ön başvuruda bulunmayıp, kesin başvuru yapmaya davet edilmeyen işletmeler başvuruda bulunamaz.

Destek türleri ve miktarları

Stratejik Ürün Destek Programı kapsamında verilecek desteklerin toplam üst limiti, geri ödemesiz 1.800.000 TL ve geri ödemeli 4.200.000 TL olmak üzere 6.000.000 TL’dir.

Bu programda destek oranı %60 olup, destek tutarı üzerinde %30 geri ödemesiz %70 geri ödemeli destek sağlanır. 

Bu program kapsamında sağlanan destekler;

  • Makine-Teçhizat Desteği: %30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli
  • Yazılım Giderleri Desteği: %30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli
  • Personel Gideri Desteği: %100 Geri ödemesiz
  • Referans Numune Gideri Desteği: %30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli
  • Hizmet Alımı Desteği: %30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli

Harekete Geçmek için..

Stratejik Ürün Destek Programı Proje Başvuru Dosyanızın hazırlanması konusunda HibeDestek uzmanlarından danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.

Bu destekten yararlanıp yararlanamayacağınızı öğrenmek için ise şimdi ücretsiz üye olarak TEST bölümüne geçebilirsiniz.

Testimizi daha önce çözdüyseniz aldığınız bu bilgiler ışığında tekrar TEST'inizi güncelleyebilirsiniz.