Hibe Destekleri Bilgi Bankası

Hibe destekleri hakkında merak ettiğiniz tüm sorulara cevap bulabileceğiniz ücretsiz bilgi bankası

TÜBİTAK 1501 / 1507 Destek Programı Detayları

TÜBİTAK 1501 / 1507 Destek Programları'nın Amacı:

1501 TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Destek Programı ve 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı ile projelere program kapsamında sağlanacak desteklerle KOBİ’lerin, teknoloji ve yenilik kapasitelerinin geliştirilerek daha rekabetçi olmaları, sistematik proje yapabilmeleri, katma değeri yüksek ürün geliştirebilmeleri, kurumsal araştırma teknoloji geliştirme kültürüne sahip olmaları, ulusal ve uluslararası destek programlarında daha etkin yer almaları hedeflenmektedir.

Kamu kaynaklarının ülke ihtiyaçları ve ulusal hedeflere yönelik daha etkin kullanımının sağlanması amacıyla, 2020 yılı Ocak ayından başlayarak yılda 2 kez açılacak bütçe esaslı çağrılarla yürütülecektir.

Kimler başvurabilir:

Programa sadece KOBİ'ler başvuru yapabilmektedir. 

1501 TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Destek Programı kapsamında, yenilik tanımı çerçevesinde; yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında yürütülecek Ar-Ge nitelikli projelere sahip işletmeler desteklenmektedir.

1507 TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı kapsamında KOBİ’lerin bu sorunları aşabilmelerini sağlamak için yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında KOBİ’ler tarafından yürütülecek Ar-Ge nitelikli projelere sahip işletmeler desteklenmektedir.

Programın süresi:

Destek süresi proje bazında en fazla otuz altı (36) aydır.

TÜBİTAK 1501 / 1507 Destek Programları'na kimler başvuramaz!

TÜBİTAK 1501 / 1507 Destek Programları'na kimler başvuramaz:

TÜBİTAK Ar-Ge tanımlamalarına uymayan ürünlerin üretimine yönelik projeler, işletmesinde söz konusu ürünün üretimi ve geliştirilmesinde rol alacak en az ön lisans mezunu teknik personeli olmayan ve KOBİ vasfı taşımayan işletmeler bu programa başvuru yapamaz.

Destek türleri ve miktarları

1501 TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Destek Programı’nda bütçe sınırı bulunmaz iken,

1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programının bütçe üst limiti 2.400.000 TL’dir. 

Bu programlar kapsamında desteklenen gider kalemleri; 

  • Personel giderleri, 
  • Proje personeline ait proje kapsamındaki seyahat giderleri kapsamında; uçak, tren, otobüs, gemi ile yapılan şehirlerarası ve uluslararası ekonomi sınıfı ulaşım giderleri, 
  • Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri, 
  • Malzeme ve sarf giderleri, 
  • Yurt içi ve yurt dışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri 
  • Türkiye’deki üniversiteler, TÜBİTAK’a bağlı Ar-Ge birimleri, özel sektör Ar-Ge kuruluşları ve benzeri Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri.

Harekete Geçmek için..

TÜBİTAK 1501 / 1507 Destek Programlarına ait Proje Başvuru Dosyanızın hazırlama konusunda HibeDestek uzmanlarından danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.

Bu destekten yararlanıp yararlanamayacağınızı öğrenmek için ise şimdi ücretsiz üye olarak TEST bölümüne geçebilirsiniz.

Testimizi daha önce çözdüyseniz aldığınız bu bilgiler ışığında tekrar TEST'inizi güncelleyebilirsiniz.