Hibe Destekleri Bilgi Bankası

Hibe destekleri hakkında merak ettiğiniz tüm sorulara cevap bulabileceğiniz ücretsiz bilgi bankası

YurtDışı Pazar Destek Programı Detayları

Yurt Dışı Pazar Destek Programı'nın Amacı:

KOBİ'lerin becerilerini geliştirerek ihracata başlayan KOBİ sayısını, yurt dışı pazar paylarını arttırmak.

Kimler Başvurabilir:

 • Gerçek usül şahıs işletmeleri veya Sermaye şirketleri,
 • KOSGEB'in desteklediği NACE koduna sahip olan işletmeler,
 • Onaylı marka tescil belgesi olan işletmeler,
 • İhracatçılar birliği kaydı olan işletmeler,
 • 1 yılını doldurmuş işletmeler,
 • Hizmet sektöründe faaliyet gösterip, bir önceki mali yılda resmi ihracat yapmış işletmeler, (İmalat sektöründe faaliyet gösteren işletmeler için bu şart aranmamaktadır.)

Programın Süresi:

8 - 24 Ay

YurtDışı Pazar Destek Programı'na kimler başvuramaz!

Yurt Dışı Pazar Destek Programı'na kimler başvuramaz!

 • Basit usül şahıs şirketleri,
 • Adi Ortaklıklar,
 • %25'den fazla yabancı ortağı olan işletmeler,
 • Onaylı marka tescil belgesi olmayan işletmeler,
 • İhracatçılar birliği kaydı olmayan işletmeler,
 • Hizmet sektöründe faaliyet gösterip, bir önceki mali yılda resmi ihracat yapmamış işletmeler,
 • KOSGEB'in desteklediği NACE koduna sahip olamayan işletmeler,
 • 1 yılını doldurmamış işletmeler,
 • Bu destekten daha önce yararlanmış işletmeler,
 • Büyük işletmeler

Destek türleri ve miktarları

Destek türleri ve miktarları: 

 • Personel Giderleri: Proje kapsamında yeni istihdam edilecek personele karşılık olarak verilir. 90.000₺ üst limittir.
 • Teçhizat- Donanım Giderleri: Masaüstü / Dizüstü Bilgisayar, Server ve benzeri donanıma karşılık olarak verilir. 50.000₺ üst limittir.
 • Yazılım Giderleri: Proje kapsamında kullanılacak yazılımların lisans bedeli; yazılıma ait danışmanlık ve eğitim giderleri için verilir. 50.000₺ üst limittir.
 • Tanıtım Giderleri: Proje kapsamında yurtdışında dergilerde ve internet ortamında verilen reklamlar ve yabancı dilde basılı katalog giderleri için verilir. Her gider kalemine 20.000₺ olmak üzere 80.000₺ üst limittir.
 • Yurt Dışı Fuar ve Seyahat Giderleri: Kapsam dahilindeki fuarlara katılım gerçekleşmesi durumunda, yer kirası, stant kurulumu, personel yol ve konaklama giderleri için verilir. 150.000₺ üst limittir.
 • Test / Analiz ve Belgelendirme Giderleri: Yurtdışı pazarlarına giriş için gerekli test, analiz ve belgeleme giderleri için verilir. 100.000₺ üst limittir.
 • Hizmet Alım Giderleri: Proje kapsamında eğitim, danışmanlık, tasarım, yurt dışı marka tescil, nakliye ve diğer hizmet alımı gider kalemlerine verilir. 100.000₺ üst limittir.

Harekete Geçmek için..

YurtDışı Pazar Destek Programı Proje Başvuru Dosyanızın hazırlama konusunda HibeDestek uzmanlarından danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.

Bu destekten yararlanıp yararlanamayacağınızı öğrenmek için ise şimdi ücretsiz üye olarak TEST bölümüne geçebilirsiniz.

Testimizi daha önce çözdüyseniz aldığınız bu bilgiler ışığında tekrar TEST'inizi güncelleyebilirsiniz.